Založ si blog

neposlušne sebavedomie/majl pre Ľuboša Vlacha/

Ľuboš

super.
Fajn naša debata pokročila ako čas tohoto života. V pokročilom životnom čase,v ktorom by bolo na čase. V čase na čase, už to je celkom na zamyslenie. Moja úloha na tomto svete je ´neprísť o zdravý rozum´. Ten samozrejme nemám kde by som ho vzal. Ale prečo myslieť proti sebe, prečo myslieť proti vlastnej logike. Teória= logika=svetonázor. Svetonádor. A včera sa stalo, že ma napadlo, že môj život niekam len skutočne speje, že po rokoch ´strádania´, že po rokoch prichádzania o rozum ho konečne nachádzam ten ´rozum´, že ho v sebe len naozaj mám.
Aj keď sa v myslení snáď dopĺňame, tak k tomu kam človek speje a za čím ani neviem zaujať nutne žiadny postoj. Neviem žeby som sa zrodil pre svet, ale nejak si ten ´osud´ človek len vysvetľovať musí keď už sa ´zrodil´. S každou myšlienkou odsúvam nejakú pointu do úzadia. Keď ma to bude žrať dosť dlho tak sa tomu poddám. Nevedomé vedomie, ktoré si ´myslí´. Napokon to vzdám ako všetko vždy v živote.
..k tomu, že pretvárka je porovnávanie sa som sa vyjadril v majle, v ktorom som ti poslal čo to do našej debaty. Tá pretvárka človeka je asi takým panickým strachom spôsobená niekedy. Keď človek cíti, že si neviem medzi ľuďmi pomoci, že si nevie rady. Že si nevie rady zo ´životom´, ktorý je celkom na nič. Takto berie život on, že mu je celkom na nič, ale je tu ešte jemu neznámy; nejaký jemu neznámy ´tretí´, ktorý mu káže brať život z rezervou ´tých pár miliárd´ rokov, ktoré bude mŕtvy, ktoré bol mŕtvy, po dobu, ktorých bude pre tento svet naďalej mŕtvy. Ako napríklad tí starí ľudia, v domovoch dôchodcov, blázni v blázincoch, alkoholici, bezdomovci, šľapky, lúzry, stratené existencie. Celý rad týchto ľudí, ktorí budú, ktorí sú pre tento svet mŕtvi, ktorí sa pre neho nenarodili len mali tú smolu, že sa sem dostali.
Tiež nevie, do ktorej kategórie ľudí patrí, lebo tiež nechápe prečo sa mu stalo, že sa narodil. Narodenie je smrteľný úraz, ale ináč to nejde. Na tento svet sa človek bez toho nedostane. A potom už v tej materialite ako ty vravíš ´mentalite´ už len vymiera, lebo nechce ´byť´ a nechce ´nebyť´. Aké to je keď človek ´nechce byť´?Je podstatné aby človek bol chcel byť? V tom poslednom texte čo som ti poslal sa práve som zamýšľal nad onou otázkou ´hologramatického boha´. Hovoríme tu o jazyku a môžme to formulovať následovne; ´nebol som chcel byť´…, alebo lepšie takto ´chcieť byť som nechcel´. Bol si chcel byť?  Keby som bol vedel, keby som bol ´len´ vedel, že do akého hovna škliapnem tým, že sa ´narodím´, by som byť nikdy bol nechcel. Ale teraz, že už ´som´ , že už som ´na žive´, tak teraz už ´byť nemôžem ináč´, je to presne ako si to povedal v jednom texte ´uchopovať ináč sa nedá´, ale tak nejak si to tam formuloval/prepáč od slova do slova nedržím nič v tej vydutine hlavy/ ..teda formulované ´čo nie je môže byť´ sa hovorí u ´nás´ …je to o ´potencionalite´, je to o tom ako človek ľud filozofuje, že aj filozofia môže byť ´naivná´ ako napríklad lingvistika´. Čo nie je môže byť. Ale keď to nie je, keď povedzme Kristián nie je živý za sto rokov už bude v tom okamihu o sto rokov ´teraz´ po ňom tak môže byť, že o sto rokov bude živý keď nie je živý jednoducho?Čo je na tom, že čo nie je ´môže byť´  pravdy? Kristián je na kolenách pred spoločnosťou, ktorá ho ženie do kúta a nedá mu šancu ukázať čo v ňom je, ale čo nie je môže ešte byť? A kedy a kde to čo nie je môže byť? Kundera povedal, že ´život je inde´..to sa mi páčilo. Čo nie je ´môže byť inde´ možno. Čo nie je tu; napríklad ´žena´, ktorá by ma urobila ´šťastným´ môže byť ´inde´,ale to mne môže byť teda jedno, lebo ja nie som inde. Možno by som Kunderu trošku poopravil a povedal, že ´život nie je nikde´. Byť na žive je ´holá potencialita´. Ale tak ako vo vnímaní človek nemá vnímať ´na ostro´ tak ani v potencialite.
Nietzsche byl ovlivněn koncepcí postkantovce F. A. Langa, který považoval VŮLI za možnost bezprostřední zkušenosti, která je (potenciálně) subjektem i objektem zároveň.
 
-sprostredkované …dokonca. Ale kde medzi vedomím a nevedomím leží tá Zem bájna,v ktorej sa človek ´bezprostredne zakúša´? Prečo len nie je možné aby sa človek ´vnímal bezprostredne´? A je bezprostredne v priamom protiklade ku sprostredkovane? Môžem bezprostredne vnímať ako dýcham, myslím, hovorím, chcem, jem, žijem, ale sprostredkovane túto skúsenosť ´poznám´ len s počutia, z videnia, z dýchania, z myslenia,
z larvovanej depresie, ktorou je úzkosť môjho života? Medzi vedomím a nevedomím a v medziach ´vedomia´ ,v  ktorých sa snažím udržať nevedomie. Lang hovorí len o potencialite; vôľa je potenciálne subjektom a aj objektom. Keď ju vezmeš za nosný princíp ´sveta´ zato, že svet sa drží ako ´vôľa k moci´,v medziach tej vôle k moci?  Je svet snáď mojím dialektickým negatívom?
Nedokážem vnímať ´svet´ skrze ´svet´ ale to je blbosť, lebo ten ´svet´ už mi je daný lebo už ho vnímam. Teda pýtať sa či ho môžem vnímať cez neho samého je ako pýtať sa či môžem srať cez svoj vlastný ritný otvor. Určite, že svet môžem vnímať cez svet, ale preto, že svet mi daný prv?  A to znamená, že mi je predtým ako ho vnímam ´sprostredkovaný´?  K čomu mi je vnímať svet, k čomu mi je myslieť ´svet´ako potencialitu?  Ako potencialitu všetkých možností, a všetkých ´sebaurčerní´?  Nietzsché nachádza určenie a označenie sveta vo vôli k moci. Lenže to od bezprostrednej skúsenosti ešte je na hony. Teda mi nie je bezprostredne dané, ani len to nič, ale podľa všetkého/teda podľa toho podľa/ tu je taká možnosť, že  skôr ako sa ´nadejem´, že skôr ako viem o svete,/pojem/ už mi je ten svet nejak daný?  Ako keby som bol mohol mal svet nejak ináč daný ako ty tvrdíš, že ináč uchopuješ skrze na skrze aký svet by mi bol ten svet daný ´bezprostredne´ to jest ak to dobre chápem ´zmyslovo´?  Keď sprostredkovane neviem ´o svete´/ sprostredkovane teda vo forme jazykového pojmu/ tak o ňom nebudem vedieť ako ani skrze zmyslovú skúsenosť teda nesprostredkovane?
..vôľa samotná nemôže byť objektom svojho vlastného ´chcenia´,…Nietzsché tvrdí moja ´vôľa chce späť, ale kde späť´?Život nejde späť, alebo snáď áno? Prečo by som hovoril, že život je ´formou života´ ? Život predsa musí byť ešte niečo iné ako forma života, musí byť ešte niekde inde ako ´v´ živote….s tým s Kunderom som zajedno, že život musí byť okrem toho´ v živote´ ešte niekde inde. Tak tiež ´ja´/Kristián Č/ som ešte niekde inde ako ´v svojom ja´… ale kde ako? Prebývam snáď po vesmíre , v rozličných formách a podobách svojho ´dialektického ja´?  Život jest svojou ´povahou´ životom ako forma života je svojou dialektickou povahou založený na protikladoch, ktoré tvoria jeho ´jednotu´, alebo nie? Samotná táto ´jednota´ je opísaná aj tým slávnym ´myslím teda som´. Tieto protiklady sa nedajú zo života vyhnať ani zadnými vrátkami Kantovej filozofie a pre Nietzschého tvoria ´tvrdé jadro´ života sveta, ktorý je vôľou k moci zatiaľ čo jazyk je tu nato aby tieto protiklady mal za základy stavby života teda stavby afektov. Tieto protiklady, ale o, ktorých jazyk ´ďalej hovorí´ nie sú samotnou formou dialektickej jednoty ´zmyslu slova´ povedzme , ktorým môže byť aj ´vôľa´,lebo ten zmysel slova, ktorý má vôľa, v ktorej je človek ako ty tvrdíš ´bezprostredne zakúšajúci´ nie je jednotou ideálnou, netvorí ideálnu jednotu.
Ľudské sebavedomie je povrchom a priepasťou je ´vedomie´ kým nevedomie je záchrannou sieťou. Za jedinú platnú ´pravdu´ berie ako solipsizmus tak aj ´dialektický-subjektívny idealizmus´
´subjekt´ a jeho vnímanie skrze, ktoré človek môže odhaliť štruktúru protikladov, ktoré vezia v samotných základoch vecí; dekonštrukcia je týmto pohybom ´zmyslu´ si myslím, ktorý je protiprirodzený.
Dialektika samo o sebe si myslím je kritická veda. A solipsizmus a aj subjektívny idealizmus  sú poznačené vedou kritickej dialektiky do tej miery, že samotné´protirečenia v podstate vecí´ sú to čo by sa malo odhaľovať; ako príklad poviem, že ´protirečenia´ znamenajú u Nietzschého protiklady. Keď ideme až ku štruktúre.  Formy vedomia, alebo jeho obsahy. Ako keď Kafka povie,že obsah jeho ´vedomia´ sa nedá preliať do inej formy jeho vedomia ako niekto preleje napríklad vodu z pohára do pohára.
Keď,s tým čo chcem  netvorím ´ideálnu jednotu´ ako to môžem bezprostredne ´zakúšať´?Keď chcem byť súčasťou niečoho čo nieje v medziach ´môjho vedomia´, keď chcem byť súčasťou niečoho  čo presahuje ´subjektívny charakter mojej skúsenosti´tak som v tejto skúsenosti už apriori obsiahnutý?  Povedzme, žeby som vedel predpovedať ´budúcnosť´…to predpovedanie takzvané by nebolo ničím iným ako vedomím o tom, že som apriórne /predom v situácii, ktorá je ešte nie časovo ´momentálna´. /Nepoznám to zo skúsenosti, ale viem, že skôr ako som sa nadial, aspoň už táto skúsenosť sa ´stala´. Čo znamená ´bezprostredná skúsenosť´ by som povedal v praxi je nemožnosť mať nejakú skúsenosť ´apriori´..
;apriori;Ve filosofii tento pojem označuje poznání, které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní. Opakem takového poznání je poznání a posteriori, které vyžaduje před úsudkem zkušenost.
..bezprostredná skúsenosť je skúsenosť ktorá môže byť bezprostredná apriori a aposteriori. V samej bezprostrednosti sa človek ´nepoznáva´. Bezprostrednosť musí byť bezprostredná na ´niečo´ dané predom, alebo dané nato potom. Bezprostrednosť je taký medzistav,je samotnou medzou.

Když bohové vyslyší volání: konzervativně revoluční potenciál black metalu

07.05.2018

Black Metal: European roots & musical extremities. — London: Black Front Press, 2012. Autorka: Olena Semenjaka Národní univerzita „Kyjevsko-mohyljanská akademie“ I. Black metal: subkultura nebo kontrakultura? Metodologické základy šetření Black metal sdílí osud všech značně složitých a mnohostranných jevů, překračujících úzkou žánrovou identitu, a podobně jako [...]

Fu. .k the whorld-Operation WWolf

25.03.2018

https://www.youtube.com/watch?v=IdVkxphnZL4

Prekariát – spoločenská trieda v utváraní

20.02.2018

Prinášame rozhovor s britským ekonómom Guyom Standingom, ktorý vyšiel na A2larm. Guy Standing je členom vedenia organizácie BIEN (Basic Income Earth Network), autorom kníh The Precariat (2011) a A Precariat Charter (2014). V rozhovore predstavuje zmeny v sociálno-triednej štruktúre post-klasického kapitalizmu, prehlbovanie rozporov medzi kapitalizmom a občianskou spoločnosťou, čo [...]

hazard, hracie automaty, vyherne automaty

Poslanci schválili úplný zákaz pôsobenia herní a kasín na území Banskej Bystrice

23.04.2024 18:38

Mestskí poslanci posledných viac ako desať rokov pravidelne diskutovali o regulácii hazardných hier, ale nikdy ich úplne nezakázali.

Peter Náhlik

Parlamentný výbor chce od poslanca Náhlika vysvetlenie k jeho majetkovým pomerom

23.04.2024 17:45

Mal by vysvetľovať, prečo neuviedol v majetkovom priznaní za rok 2022, že vlastní vilu v Bratislave.

MK SR, ministerstvo kultury

Poslanci ukončili debatu o zmenách v FPU, hlasovať budú v stredu

23.04.2024 17:31

Zmeny majú podľa predkladateľa Michelka pomôcť kultúre. Namieta to opozícia, na zmeny nie sú podľa nej dostatočné dôvody.

SR Košice prezidentka návšteva Gymnázium Poštová KEX

Čaputová: Východné Slovensko je špecifické a nesmierne životaschopné

23.04.2024 17:25

Tento týždeň úraduje z druhého najväčšieho mesta Slovenska v rámci výkonu svojho mandátu poslednýkrát.

kristchortura

..radšej zomrieť v tom triednom nerovnom boji divokom ako byť ekonomickým otrokom...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,663
Celková čítanosť: 1761738x
Priemerná čítanosť článkov: 1059x

Autor blogu