Založ si blog

Paradigma: pojem a funkcia

iluzia-kacica-zajac

Ilúzia: je to kačica alebo zajac? Rôzne paradigmy vidia tie isté veci v iných významoch.

Slovo „paradigma“ pochádza z gréckeho „παράδειγμα“ – vzor, príklad. V súčasnosti sa ním obvykle označuje ustálený spôsob myslenia a nazerania na veci, najmä v oblasti vedeckej a filozofickej. V rámci paradigmy sú interpretované a do jej systému asimilované novo zistené skutočnosti. Utváranie a vývoj paradigiem opísal najznámejšie filozof Thomas Samuel Kuhn v knihe Štruktúra vedeckých revolúcií (1962).

Kuhn konštruoval pojem paradigmy vo svojom poňatí predovšetkým pre oblasť prírodných vied a jeho relevanciu pre spoločenské vedy nepovažoval za vysokú. My však vychádzame zo širšieho, vyššie vymedzeného ponímania pojmu „paradigma“, ktorého aplikácie sú podstatne univerzálnejšie a dobre vystihujú aj zaužívané vzorce myslenia v spoločenských vedách.
Vznik a funkcia paradigiem

Vedecké bádanie je na jednej strane čiastkový proces, na druhej strane je potrebné novo získané fakty zakomponovať do väčšieho celku a širšieho vzorca poznania, ktoré jednotlivý vedec nemôže nanovo preverovať. Preto sa z istých skutočností vychádza a novo získané fakty sa zaraďujú do a interpretujú v ich kontexte (hoci by boli možné aj iné poňatia), teda sa využíva paradigma. Rôzne paradigmy môžu tie isté veci vidieť v odlišných významoch, podobne ako niektoré dvojzvratné obrazce môžu reprezentovať dva obrazy v závislosti od subjektívneho vnímania a kontextu.

Existencia paradigiem je v podstate logická a ich utváranie je prirodzeným javom. Každý bádateľ nemôže nanovo preverovať všetky získané poznatky. Taktiež je pravdepodobné, že ak jednotlivý výsledok protirečí dovtedy naakumulovaným vedomostiam v istej oblasti, skôr môže ísť o chybu konkrétneho bádateľa ako veľkého počtu bádateľov pred ním. Samotná existencia paradigmy nie je teda negatívom, ba naopak, do istej miery aj predpokladom na praktické fungovanie vedy.

Časom sa však môže ukázať, že nové poznatky – nie v ojedinelom prípade, ale mnohonásobne, konzistentne a relevantne – sú v konflikte s predchádzajúcou paradigmou. Vtedy je potrebné ju kriticky preskúmať a primerane revidovať a napraviť alebo zavrhnúť.

V priebehu histórie sa vyvinulo viacero paradigiem, ktoré boli postupne pozmeňované, upravované či napokon opustené, napr. geocentrizmus, pangenéza či klasická mechanika. Len tento proces obmieňania paradigiem umožnil nahliadnuť na veci z iného uhla pohľadu a posunúť myslenie dopredu. Dôležité je však aj to, aby si ani nová paradigma nenárokovala status „absolútnej pravdy“, ale skôr pomôcky a užitočného praktického nástroja.

Negatívom je teda, ak sa zástancovia existujúcej paradigmy napriek tomu, že sa ukázala jej neúčelnosť, nedokážu od nej odpútať a stále ju pertraktujú; taktiež to, ak sa aktuálna paradigma vníma ako čosi imúnne voči kritike a revízii.
Konzervácia a revízia paradigiem

Takáto konzervácia paradigmy je v súčasnosti často utužovaná interakciou vedeckej obce, masmédií, politiky a laickej verejnosti; tieto zložky ale taktiež vystupujú pri paradigmatickej premene. Niekedy je ťažké určiť, ktorý z týchto prvkov je hlavným aktérom brzdenia pokroku, avšak spravidla je pre paradigmatický progres nevyhnutný posun u väčšiny z nich a táto zmena prebieha u jednotlivých aktérov rôznou dynamikou.

Napríklad, môže nastať situácia (a práve pri spoločenských problémoch je to najčastejšie), že prvým, kto pociťuje problém, je laická verejnosť. Zvyšní aktéri sa k danému problému stavajú rozlične a prednesú rôzne pohľady, z čoho postupne vzniká zárodok na pretransformovanie prevalentného náhľadu. Médiá a časom aj vedecká obec začnú viac reflektovať tieto nové presvedčenia a následne sa veci chopia politici najmä z populistických dôvodov, nakoľko pre nich môže znamenať nový postoj zvýšený prísun voličských hlasov, a tak sa paradigma dostáva opäť do väčšieho povedomia a získava punc „oficiality“.

Na dôkladný a skutočný paradigmatický prerod je ale často potrebná aj premena personálna alebo personálno-generačná, nakoľko presvedčenia zástancov predchádzajúcej paradigmy bývajú často značne neflexibilné a novú paradigmu si títo osvojujú len veľmi pomaly, čiastočne alebo si ju neosvojujú vôbec. Fyzik Max Planck raz poukázal na to, že „nová vedecká pravda nevíťazí preto, že by presvedčila svojich odporcov a otvorila im oči, ale preto, že jej odporcovia časom zomrú a vyrastie nová generácia, ktorá túto pravdu prijme za svoju“.

Tento jav sa prejavuje v mnohom tiež v oblasti vzdelávania, na stredných aj vysokých školách, nakoľko je logické, že jednotlivec má nevôľu meniť základné presvedčenia, s ktorými bol dlhé roky svojej kariéry stotožnený a hlásal ich ďalej. V takýchto prípadoch sa často (aj neobjektívna) obhajoba paradigmy stáva určitým obranným mechanizmom a čo len menšie jej kritické zhodnotenie môže byť poňaté ako osobný útok. Takéto javy sa nevyhýbajú ani vedeckej obci, čo môže byť na prvý pohľad paradoxné, keďže tu by malo byť kritické myslenie najviac rozvinuté.

Dôležité je si uvedomiť, že ľudstvo v priebehu svojho vývoja často čelí novým problémom, ktoré nemusia byť aktuálne paradigmy schopné reflektovať. Preto je dobré, pokiaľ sú ľudia schopní vnútorne spracovať paradigmatickú premenu a takýto proces, pokiaľ nie je hnaný oportunizmom, nepovažovať za zlyhanie, ale skôr za cnosť.

Zároveň však treba k osvojovaniu si nových paradigiem pristupovať veľmi kriticky a obozretne. Ak sa niečo nové snaží nahradiť staré, neznamená to, že alternatívna paradigma má potenciál byť zákonite lepšou, resp. menším zlom. Obozretný prístup k potenciálne novým paradigmám možno dosiahnuť iba s vysokým a zároveň širokým stupňom poznania a tiež za pomoci úplne slobodnej diskusie, do ktorej majú rovnocenný prístup všetky čo i len drobne zainteresované strany.

Když bohové vyslyší volání: konzervativně revoluční potenciál black metalu

07.05.2018

Black Metal: European roots & musical extremities. — London: Black Front Press, 2012. Autorka: Olena Semenjaka Národní univerzita „Kyjevsko-mohyljanská akademie“ I. Black metal: subkultura nebo kontrakultura? Metodologické základy šetření Black metal sdílí osud všech značně složitých a mnohostranných jevů, překračujících úzkou žánrovou identitu, a podobně jako [...]

Fu. .k the whorld-Operation WWolf

25.03.2018

https://www.youtube.com/watch?v=IdVkxphnZL4

Prekariát – spoločenská trieda v utváraní

20.02.2018

Prinášame rozhovor s britským ekonómom Guyom Standingom, ktorý vyšiel na A2larm. Guy Standing je členom vedenia organizácie BIEN (Basic Income Earth Network), autorom kníh The Precariat (2011) a A Precariat Charter (2014). V rozhovore predstavuje zmeny v sociálno-triednej štruktúre post-klasického kapitalizmu, prehlbovanie rozporov medzi kapitalizmom a občianskou spoločnosťou, čo [...]

netanjahu

Netanjahu: V nasledujúcich dňoch zvýšime vojenský tlak na Hamas

21.04.2024 20:20

Je to jediný spôsob, ako oslobodiť našich rukojemníkov, uviedol izraelský premiér.

Russia Ukraine War

Po americkej pomoci Rusi pritvrdili. Chcú, aby Ukrajina plakala, vidia sa až v Kyjeve

21.04.2024 18:51

V Moskve sa tvária, že z novej pomoci USA pre Kyjev si ťažkú hlavu nerobia. Hlásne trúby Kremľa tvrdia, že porážka Ukrajiny je nevyhnutná a neodvratná.

Peter Pellegrini

Ostrosť kampane, vojna, transparentnosť či pokoj? Čo rozhodlo prezidentské voľby?

21.04.2024 18:30

Podľa akých kritérií sme si vyberali budúcu hlavu štátu? Čo nás presvedčilo?

medvede

Banskobystričania v pozore: Do mesta zavítal medveď. Ďalší na Kysuciach pohrýzol muža

21.04.2024 17:46, aktualizované: 20:10

Okamžite bol aktivovaný Zásahový tím pre medveďa hnedého.

kristchortura

..radšej zomrieť v tom triednom nerovnom boji divokom ako byť ekonomickým otrokom...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,663
Celková čítanosť: 1761059x
Priemerná čítanosť článkov: 1059x

Autor blogu